ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

“സഭാവാർത്തകൾ” – ദൗത്യം

സഭാവ്യത്യാസം കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പെന്തെകൊസ്തു സമൂഹത്തിലെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള സഭാ വാർത്തകൾ ഒട്ടും തനിമ ചോരാതെ പത്രധർമത്തിലധിഷ്‌ഠിതമായി ജനമധ്യത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് “സഭാവാർത്തകളുടെ” ദൗത്യം. വാർത്തകളോടൊപ്പം ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരവും ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ദൈവവചനവുമായി ലോകത്തിന്റ്റെ എല്ലാ കോണുകളെയും സന്ധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.

പ്രധാന വാർത്തകൾ

Sunday Study

alexjohn

Tuesday Thoughts

Tuesday 158x172 new

Friday Fasting

friday-fasting

വിജയ വാർത്തകൾ

“വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ അതിജീവിക്കണം“, – പാ. ബെനിസൺ മത്തായി (Overseer, Central West Region – Church of God (Full Gospel) in India) ഭാരത സുവിശേഷീകരണത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ദൈവസഭയുടെ സെൻട്രൽ വെസ്റ്റ് റീജിയന്റെ ഓ Read more

നേതൃ വാർത്തകൾ

a) ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സണ്ടേസ്ക്കൂൾ കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് താലന്തു പരിശോധന

ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സണ്ടേസ്ക്കൂൾ കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് താലന്തു പരിശോധന ചിങ്ങവനം:ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സണ്ടേസ്ക്കൂൾ കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് താലന്തു പരിശോധന നവംമ്പർ 25 ന്, ചിങ്ങവനം ബഥേസ്ഥ നഗറിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടും. റീജണൽ തലത്തിൽ നിന്ന് സമ്മ Read more

ആശംസകൾ

Name (required)

Location

Felicitation

Sabha Varthakal 2016